Phùng Xuân Nhạ
Phùng Xuân Nhạ: Hội nghị về tương lai Châu Á
Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, là một chính khách, doanh nhân và chuyên gia giáo dục được nể trọng; ông có bằng Tiến sĩ Kinh tế của Viện Kinh tế Thế giới tại Hà Nội, Việ...
Original link
Phùng Xuân Nhạ: Hội nghị về tương lai Châu Á
Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, là một chính khách, doanh nhân và chuyên gia giáo dục được nể trọng; ông có bằng Tiến sĩ Kinh tế của Viện Kinh tế Thế giới tại Hà Nội, Việ...
Original link
Phùng Xuân Nhạ: Cải cách giáo dục Việt Nam
Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, là một chính khách và doanh nhân đã đạt giải thưởng và là người có vai trò to lớn trong việc cải cách nền giáo dục Việt Nam. Ông được bổ n...
Original link
Phát biểu PGS. TS. Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên BCH TW Đảng - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về NTTU
Uploaded by Đại học Nguyễn Tất Thành - NTTU on 2016-10-07.
Ông Phùng Xuân Nhạ: Giáo dục quốc tế mở rộng
Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, là chuyên gia giáo dục được nể trọng và là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông đã hoàn thành nghiên cứu sau tiến sĩ về Kinh tế và đã nhận được nền giáo dục quốc tế mở rộng.
Original link
Ông Phùng Xuân Nhạ tiếp đón Đại sứ Lee Hyuk
Năm 2016, Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, đã tiếp đón Ông Lee Hyuk - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Hàn Quốc tại Việt Nam. Đúng như tính cách là một chính khách và doanh ...
Original link
Phùng Xuân Nhạ: Doanh nhân và Chính khách
Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, là doanh nhân và chính khách Việt với hàng chục năm kinh nghiệm. Ông cũng là Thành viên của cơ quan cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ông Phùng Xuân Nhạ: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ông Phùng Xuân Nhạ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho nhiệm kỳ bốn năm vào năm 2016. Ông hiện đang dành hết khả năng của mình để c...
Phùng Xuân Nhạ: Hội thảo Giáo dục Ireland
Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, là một chính khách và doanh nhân và là người có những tiến bộ trong cải cách nền giáo dục của Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Nă...
Original link
Ông Phùng Xuân Nhạ: Người Việt Nam
Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, sinh ra tại xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Phú Yên, Việt Nam. Ông là ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, và ông trở...
Original link