Phùng Xuân Nhạ

Phùng Xuân Nhạ vinh dự có được cơ hội dạy học, hướng dẫn, và truyền cảm hứng cho những người trẻ trong suốt sự nghiệp của mình.

Ông Phùng Xuân Nhạ: Đang vào guồng quay (Posts by Phùng Xuân Nhạ)
Ông Phùng Xuân Nhạ là một chính trị gia và doanh nhân uy tín, và hiện đang là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam; ông hiện đang có được uy tín tích cực tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông Nhạ trước
Original link
Ông Phùng Xuân Nhạ: Cải cách nền giáo dục Việt Nam
Ông Phùng Xuân Nhạ là doanh nhân và chính trị gia đã được tặng thưởng, và là người có vai trò chính trong công cuộc cải cách giáo dục của Việt Nam với tư cách là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Vi…
Original link
Ông Phùng Xuân Nhạ: Doanh nhân có học thức cao
Ông Phùng Xuân Nhạ nhận bằng Thạc sĩ Kinh tế từ Đại học Manchester, Vương quốc Anh, và bằng Tiến sĩ Kinh tế từ Viện Kinh tế Thế giới tại Hà Nội, Việt Nam. Sau đó ông hoàn thành nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Georgetown theo Học bổng Fulbright. Ngày nay, ông là doanh nhân và chính trị gia được...
Original link
Ông Phùng Xuân Nhạ: Doanh nhân có học thức cao
Ông Phùng Xuân Nhạ nhận bằng Thạc sĩ Kinh tế từ Đại học Manchester, Vương quốc Anh, và bằng Tiến sĩ Kinh tế từ Viện Kinh tế Thế giới tại Hà Nội, Việt Nam. Sau đó ông hoàn thành nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Georgetown theo Học bổng Fulbright. Ngày nay, ông là doanh nhân và chính trị gia được...
Original link
Phùng Xuân Nhạ: Tín nhiệm cao
Phùng Xuân Nhạ là doanh nhân và chính trị gia Việt Nam và ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam vào tháng tư năm 2016. Ông là thành viên của ủy ban có quyền lực cao nhất t…
Original link
Ông Phùng Xuân Nhạ: Tác giả học thuật
Ông Phùng Xuân Nhạ là một doanh nhân được tặng thưởng và hiện tại ông là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Ông được bổ nhiệm vào vị trí này năm 2016 và đã có những bước đi to lớn cho đất n…
Original link
Ông Phùng Xuân Nhạ: Đại học Manchester (Posts by Phùng Xuân Nhạ)
Phùng Xuân Nhạ là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ủy ban có quyền lực cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam từ năm 2016 đến nay
Original link
Ông Phùng Xuân Nhạ: Cải cách giáo dục
Phùng Xuân Nhạ là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Ông là chính trị gia và doanh nhân được nể trọng với nền học vấn chuyên sâu và niềm đam mê phụng sự đất nước. Ông nhận chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2016 và hiện đang dẫn đầu công cuộc cải cách giáo dục trong nhiệm kỳ bốn...
Original link
Ông Phùng Xuân Nhạ: Lược sử sự nghiệp
Ông Phùng Xuân Nhạ là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và là Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. Ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam vào tháng 4 năm 2016 và hiện đang trong nhiệm kỳ bốn năm đồng thời ông cũng đang dẫn đầu công cuộc cải...
Original link
Phùng Xuân Nhạ: Những cách mà công nghệ có thể cải thiện trải nghiệm học tập
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Phùng Xuân Nhạ luôn tìm kiếm các cách để cải thiện trải nghiệm trong lớp học. Trong nhiệm kỳ đầu tiên là Bộ trưởng, ông Phùng Xuân Nhạ không chỉ thực hiện những cải cách mà ông hy vọng sẽ nâng cao chất lượng giáo dục công, tư, và giáo dục đại học trên...
Original link